Nu beschikbaar:


Senior Informatie Analist
______________________________________________________________________________
Voor meer informatie, neem contact op met: D'Archi Consultancy BV
Emmalaan 1, 1862 ER Bergen, The Netherlands.
Telefoon: +31 (0)72 581 2837, Fax: +31 (0)72 581 2927 E-mail: info@archi.nl
GSM: 06 51310272
_____________________________________________________________________________

Beschikbaar
Naam
Adres
Geboortedatum/plaats
Functie

medio 2017
Felix Timmermans
Emmalaan 1, 1862 ER Bergen (N-H)  (Kan tevens over woonruimte in Rotterdam beschikken)
Dordrecht, 25 juni 1954
(Senior-) Informatie Analist / Projectleider / Functioneelontwerper / Programmeur / ERP consultant

ALGEMENE OPLEIDING

- IIB Delft, doctoraal bedrijfskunde (Master's Degree in Management)
- Erasmus Universiteit Rotterdam (kandidaats bedrijfseconomie)
- HTS-Dordrecht, Scheepsbouwkunde ('Ing')
- DMP Europe, Personal Development Seminar
- Studie 'assurantiebezorger B' verzekeringsagent/makelaar (geen examen afgelegd)
- NIBE Algemeen bankbedrijf, NIBE-SVV Workshop Levensverzekering ICT
 

TALEN

- Nederlands, Engels, Duits, Frans(matig)
 

INFORMATIEKUNDE

- HTS Dordrecht, Gegevensverwerking en toepassingen
- IIB Delft, Informatica variant bedrijfskunde
- Volmac Top Training: Structured Programming, Technisch Ontwerp, Functioneel Ontwerp, Informatie Analyse
- RAET: Introduction to Database Management Systems
- IBM: DL/1 Concepts & Facilities, IMS/VS programming, IMS/DC, DB2, SQL
- Rendeck: SHADOW, UFO
- IB inc.: FOCUS
- BRAINFORCE: Datamodelling, Data-oriented Approach, Data-management
- CYCLADE: 'Ontwerpaspecten van Client/Server informatie-systemen'
- JAVA 2  Rogers Cadenhead / Academic service
- XML Charles Ashbacher / SAMS
- JSP JavaServer Pages Dr Jose Annunziato / SAMS

- IBM: RUP Essentials

 

HARDWARE

- IBM Mainframe 4381/30xx, AS400
- DEC / VAX, HP UNIX
- ICL DRS80
- OLIVETTI P6060
- Diverse PC's; IBM XT/AT/PS2, Apple etc.
- SUN

 

METHODIEKEN

- AMS
- RUP
- CASE Method, YSM (Yourdon)
- PRINCE II
- IE, SOM, PDM, GSOM
- ISAC
- SDM, SDC, PRODOSTA

etc
 

SPECIALITEITEN

- Informatie Architectuur
- Informatie Analyse
- Data Modelling; Data Warehousing, Objektmodelering / 'OO-approach'
- Data Administration
- Meta-informatie systemen; Data Dictionary (IBM/DDS, Data ManageR, SDW, ProKit*, ..ORACLE CASE*, METIS, Maestro SEtec), Rational Rose (UML), XDE
- Project management
- Client/Server applicaties; OOP, Multi Tasking / Multi Threading (Java Beans, Servlets), Web enabling, Multi Channel approach.


PRAKTIJKERVARING:

Periode
Functie
Company
Hardware
Software
Activiteiten

JUN 2006 – heden
Secretaris en Manager Financiën & Automatisering Uitvoering ‘DNKL’
Stichting ‘De Nationale Kunst Loterij
Windows/ Linux server
ASP.net 4.0 C#sharp, SQLserver. Visual Studio 2012, Microsoft Sharepoint
Bestuurlijke activiteiten, alsmede ontwerp en realisatie loterijadministratie- en verkoopsysteem.

   
Periode
Functie
Company
Hardware
Software
Activiteiten
OKT 2012 - APR 2013
Business Analist / Functioneel Ontwerper
SNS REAAL / Zwitserleven Levensverzekering mij. Amstelveen
Windows NT/server, HP Unix
PL/SQL, Oracle, Guggi for Oracle, ThisPas
Analyse en Ontwerp; Uitvoering Compensatieregeling conform vaststellingsovereenkomst en commissie Wabeke. ThisPas polisadministratie. Ontwerp en Realisatie. Actuariële berekening Unit-Linked beleggingsverzekeringen.
   

Periode
Functie
Company
Hardware
Software
Activiteiten

NOV 2008 - heden
Consultant/Ontwerper/Programmeur
Archi Information Services / Bergen software (MKB toepassingen)
Windows / Linux server
Java, PHP, Apache HTTP Server, MySQL, SQLlite, SQL Server, JBuilder, Rapid PHP, ASP.NET, (X)HTML, CSS, Javascript
Analyse, Ontwerp(Webdesign) en Bouw; JAVA applicaties, Open source web-applications (joomla, osCommerce). Web commerce/shop. Microsoft ASP.Net

 

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Software
Activiteiten

JUN 2007 – OKT 2008
Informatie Analist
transavia.com
I-series, Windows Server
Sparx systems Enterprise Architect (UML; use cases, activity schemes, class diagram etc.), IBM Websphere, MQ series, SITA messages, PL/SQL, Oracle, TOAD, Java, HTML
Information architecture; ‘Blue print’ ter ondersteuning van applicatie-/systeembeheer (Documentatie in UML)
Analyse en Ontwerp; Diverse operationele systemen o.a. CBIS Aanmeld- en Briefing systeem (NOTAM, WX etc.). Ontwerp van een nieuw Crew Training & Qualification System (web applicatie).

 

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Software
Activiteiten

 

MEI 2006 - APR 2007
Business Analyst / Functioneel Ontwerper
NN - Nationale Nederlanden Levensverzekering mij. Rotterdam
Mainframe, Windows NT/server
Oracle, PL/SQL, TOAD, ThispasLife(TPL), MKS, Caliber
Analyse en Ontwerp; Individueel Pensioen; kleine collectieve contracten. Unit-Linked en traditionele levensverzekeringen. Realisatie omzetting Thispas DB naar IUF omgeving, waarbij nieuwe interfaces zijn ontworpen en gerealiseerd met behulp van IFSA Services. In het kader van de SOA (service oriented architecture).

Analyse en ontwerp winstbrieven aan de verzekeringnemers voor de rapportage betreffende de toegekende winst bij een pensioenverzekering met deelname in een NN garantiefonds met maatschappij winstdeling.

Ontwerp en realisatie diverse services ten behoeve van internet toepassingen.

 

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Software
Activiteiten

 

JUNI 2005 - APR 2006
Business Analist / Functioneel Ontwerper
Zwitserleven Levensverzekering mij. Amstelveen
Windows NT/server, HP Unix
Centura, Oracle, TOAD, ThisPas
Analyse en Ontwerp; Uitbreiding en aanpassing van de ThisPas polisadministratie. Realisatie mutatie verwerkingsproces als gevolg van Gebeurtenisverwerking. Contractverwerking collectieve (PSW) pensioenverzekeringen. Unit-Linked en traditionele levensverzekeringen. Gevolgen Wfd.

 

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

 

MEI 2004 - JUNI 2005
Business Analist / Functioneel Ontwerper
AEGON Levensverzekering mij.
IBM mainframe, NT/Server, PC
OS400, UNIX,Windows 2000
XDE, Websphere,  Java J2EE, MQSeries
Analyse en Ontwerp internet applicatie ten behoeve zowel Leven- als Schadeverzekeringen o.b.v. AssurantieDataNet views i.k.v. het project ketenintegratie. Opstelling USE cases, definitie Business Objects (UML).

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

DEC 2003 - APR 2004
Business Analist / Functioneel Ontwerper
ING Bank
IBM AS400, NT/Server, PC
OS400, UNIX, Windows NT / 2000, linux
Websphere, Oracle, TOAD, Java J2EE, XCOM
Ontwerp en bouw Financiële applicatie. Struts/MVC, JSP/Servlet based Web applicatie. ING Card System.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

JUL 2001 - DEC 2003
Functioneel Ontwerper / JAVA programmeur
Bergen Software
NT/Server, PC
Windows NT / 2000 / XP
JAVA 2 (JDK 1.2), JBuilder, Java DataStore, InterBase
Ontwerp en bouw CRM- en Financiële applicatie. Toepassen van ‘Open Source’ technology zoals MySQL, Joomla

 

 

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

JAN 2001 - JUL 2001
Functioneel Ontwerper
ABN AMRO Bank
AS400, DEC/VAX, NT/Server, PC
UNIX, Windows NT
JAVA 2 (JDK 1.2) J2EE, Websphere, C++, MQseries, Oracle
International Direct Debits
Functioneel Ontwerp en realisatie in diverse landen van het IDD Systeem. Het systeem bevat o.a. de volgende (communicatie-) software componenten EB-Link, Info-bus, SWIFT MT104. Berichtenverkeer gebaseerd op zowel EDIFACT als XML standaarden.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

AUG 99 - NOV 2000
Informatie Analist / Gegevensbeheerder
Ministerie van VROM
n.a.
n.a.
Rational Rose (UML), ORACLE, MS Office, VISIO
EOS Project
Basis architectuur, Functioneel Ontwerp van een nieuw 'Huursubsidie' Systeem. Op basis van OO (o.a. TUXEDO Request Broker) en expliciete 'Workflow Handling'. Aansluiting met de belastingdienst en het GBA.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

MRT 97 - JAN 1999
Informatie Analist/Systeemontwerper/Proj.leider
ENW IT B.V. (services t.b.v. Nutsbedrijf)
IBM Mainframe, PC/LAN
OS390, DOS, Windows95/NT
CICS, TSO, IMS/DB, DB2, MS Office
Afdeling Systeemontwikkeling
Basisontwerp, Functioneel ontwerp en realisatie van een volledig nieuw Gas Grootverbruikers Informatie Systeem ‘ENGROS’ t.b.v. de Zakelijke Markt. Het systeem omvat de volgende functies: Registratie Meteropname, Energieberekening en Notaproduktie. Hierbij heeft tevens een conversie plaats gevonden vanuit drie verschillende systemen, welke in gebruik waren bij 3 gefuseerde nutsbedrijven.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

DEC 96 - MRT 97
Systeemontwerper/Informatie Analist
MEES PIERSON N.V.
IBM Mainframe, PC/LAN
OS/VS, DOS/OS2 MS Office
CICS, TSO, ESDF, TSO/ISPF, Job Control Language (JCL)
Afdeling SYON (Systeemontwikkeling)
Functioneel ontwerp en realisatie batch gedeelte van het ‘REGO’ systeem; Registratie Geldopdrachten t.b.v. afd. ECAZ. Aanleveren van ‘on-line’ geregistreerde geldopdrachten aan de nieuwe en bestaande geldadministratie en grootboek.

Functioneel ontwerp ‘on-line’ (ESDF) beheerfuncties voor diverse tabellen met hulpgegevens.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

DEC 96 - ....
Consultant
ITP
IBM/ PC
Windows 95, 98, NT / Unix, Netscape Navigater
HTML, FTP, IntraBuilder, Applets, Servlets, JavaBeans, ASP, cgi, JDBC
Ontwikkeling en realisatie Internet ‘Site’
http://www.archi.nl/itp

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

SEP 95 - NOV 96
Ervaren Informatie Analist
GETRONICS / ING Bank
IBM Mainframe, PC/LAN (NOVELL)
OS/VS CICS, TSO/ISPF, JCL, DOS/Windows 3.1
IMS/DC (AIS), SQL, PL1, Paradox
Afdeling IBN/IPS/PM (International Payments & Services) van de ING Bank te Amsterdam;
Functioneel ontwerp en realisatie ‘Settlement Interface’; Een opdrachtverwerkendsysteem voor betalingsopdrachten (International Transfers), betalingsadviezen (Advices) en voorboekingen i.h.k.v. ‘Will receive’, waarbij met name een synchronisatie is gerealiseerd van in-/uitgaande financiële berichten (SWIFT MT940 etc., BGC 8007) en de administratieve verwerking (Clientrekeningen, LORO-, NOSTRO-administratie, grootboek).

Projectleider 4GL PC/LAN-toepassing ‘ISS’; Investigations Support System.

 

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

MEI 1995 - AUG 1995
Ervaren Informatie Analist
GETRONICS / ING Bank
TRW platform
Unix
CODAL-II/III
Voor de afdeling IBN/OBB/Betalen van de ING Bank te Amsterdam, inventarisatie en rapportage omtrent de gevolgen van de invoering van IMAGE-processing voor de zakelijke Postbankcliënten van de ING Bank.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

FEB 1995 - MRT 95
Ervaren Informatie Analist
CMG Finance BV / ING Bank
NCR ATM's
n.v.t.
Base24, ON/2
Voor de afdeling IBN/OBB/Betalen van de ING Bank te Amsterdam; Vooronderzoek omtrent invoering van 'rear balancing' bij de geldautomaten van de ING Bank.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

JAN 1991 - OKT 94
Senior Informatie Analist / (deel-)projectleider
GETRONICS / ING Bank
IBM Mainframe / IBM PC
MVS/XA, CMS, DOS, OS/2
JCL, OS utilities, IMS DC/DB, CICS, DB2, COBOL, SPITAB, SPUFI, AIS, EASEL, CLIPPER, Maestro/SEtec
'Business Systems Design'(Functioneel Ontwerp) en realisatie van een kostprijzen informatie-systeem.

'Business System Design' en realisatie van delen van het Relatie Informatie Systeem ('RIS Rendement', 'RIS Kredieten').

Ontwerp en ontwikkeling van een proto-type voor een applicatie ter ondersteuning van accountmanagement. Met name Krediet-aanvraagproces. Hierbij is gebruik gemaakt van het Client/Server concept en is een grafische 'User-interface' ontwikkeld. Realisatie m.b.v. OS/2 en 'EASEL'.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Activiteiten

APR 1990 - NOV 1990
Consultant
Neddata BV (Kon. Nedlloyd Groep), R'dam
DEC VAX, IBM PC, SUN
ORACLE/SQL, ORACLE CASE*
Consultant en o.a. lid van de stafwerk-groep van het "CARGO '92" projekt gedurende de fase 'Definition Study'. Het project omvatte de ontwikkeling van applicaties ter ondersteuning van transport en distributie voor Nedlloyd Road Cargo BV.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Activiteiten

JAN 1990 - APR 1990
Consultant
BULL
PC
SDW
Verzorging van workshops voor BULL opleidingen.

 

Periode
Functie
Company


Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

DEC 1987 - JAN 1990
Consultant
Brainforce (VOLMAC), 's Hertogenbosch
PTT 'Centrale Directie'
NMB Bank Divisie Effecten.
IBM Mainframe 3031/4381
IMS/DL1, COBOL, DBASE, CLIPPER
Data-management. Data Administrator en lid van het projectteam voor de ontwikkeling van o.a. een Order Management Systeem. Projecten m.b.t. Electronic Banking.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

DEC 1984 - NOV 1987
Systeemontwikkelaar
FOKKER Aircraft BV, Schiphol
IBM 3031/4381
MVS/XA, CMS
COBOL, DL/1, IMS DC/DB, SQL, ROSCOE, TSO, CICS, JCL, DB2,  SPUFI
Programming / Technical Design / Functional Design op de afdeling 'RISO/Technologie'

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

MRT 1984 - DEC 1984
Informatie-analist (assistent van de controller).
Moret & Limperg Register accountants
ICL ME / ICL DRS80 / IBM PC
TME, CP/M, DOS
COBOL
Opstellen Informatie plan.
Ontwikkeling van een Management Informatie systeem.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

APR 1983 - DEC 1983
Systeemanalist / Programmeur
BODEWES Machinefabrieken Nieuwerkerk a/d IJssel
IBM Mainframe, OLIVETTI PC
OS/VS, MS/DOS
Basic/Supercalc/Wordstar
Automated data processing of tension-registrations.
Realisatie van een offerte 'Expert'-systeem.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

OKT 1982 - FEB 1983
Trainee
SHELL Nederland Informatieverzorging Den Haag
IBM 30xx/4381/ DEC VAX
MVS/XA, VM/CMS
Afstudeeropdracht, IIB Delft; 'Project Management an evaluation of project management tools'; Selectie en implementatie van een software pakket (GC/Cue).

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

Verschillende perioden gedurende 81/82
Analist / Programmeur
Dosbouw Oosterscheldewerken
IBM Mainframe 3031
MVS/XA
Fortran/COBOL/Basic
Ontwerp en programmering van een geautomatiseerde registratie van trekkrachten, als onderdeel van het positioneringssysteem aan boord van verschillende speciale werkschepen.

 

Periode
Functie
Company
Hardware
Operating system
Software
Activiteiten

APR 1980 - SEP 1980
Analist / Programmeur
Centraal Bureau voor Statistiek
Olivetti P6060
Extended Basic
Programmering en documentatie van een financiële applicatie voor de afdeling FEZ (Financiële en Economische Zaken).